BASI® Comprehensive Teacher Training Course (CTTC)

 

CTTC-kurssi tarjoaa perusteellisen Pilates-koulutuksen joka sisältää opiskelun kaikilla eri pilates-laitteilla. Tämä kurssi on kokonaisvaltainen eikä sitä ole jaoteltu eri alueisiin laitteiden tai tasojen osalta kuten jotkut muut ohjelmat, vaan se keskittyy kokonaisuuteen.

Kurssin jälkeen sinulla on pätevyys:

- työskennellä pilateksen periaatteiden mukaan ja esitellä nämä opit asiakkaille ja oppilaille

- arvioida ryhtiä ja erilaisia ryhtityyppejä kuin myös havaita poikkeamia ja ongelmia ryhdissä

- ratkaista ongelmia ja tarjota vaihtoehtoisia liikkeitä riippuen asiakkaan fyysisestä kunnosta

- laatia kattavia ja turvallisia Pilates- ohjelmia jotka ovat räätälöityä yksilön ja ryhmän tarpeisiin

- käyttääBASI® Block järjestelmäähallitaksesi yksilö- ja ryhmätunteja onnistuneesti

- analysoida ja ymmärtää pilates-liikkeitä, jotka perustuvat anatomisiin ja biomekaanisiin  periaatteisiin

- demonstroida klassisen pilateksen liikerepertuaaria sekä laajaa valikoimaa BASIn alkuperäisiä liikkeitä

- käyttää suurta osaa tärkeimpiä pilates-laitteita

- muokata liikkeitä huomioiden yksilön tarpeet ja tavoitteet

- työskennellä erityisryhmien kanssa ja osallistua BASI Advanced Education-kursseille

Kurssin tiedot

BASI Pilateksen henkilökunta ohjaa CTTC-kurssia yhteistyöstudioissa ympäri maailmaa. Kurssit ovat käynnissä useilla paikkakunnilla ympäri vuoden. Kurssin moduuliosuus on yleensä jaettu kuuden kuukauden jaksolle ja vaatii arviolta 500 tuntia opiskelua, harjoittelua, opetuksen seuraamista ja opetusharjoittelua. Kaikki kurssit ovat BASI Pilateksen valvomia ja yhdenmukaisia BASI Pilateksen toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen kanssa paikasta riippumatta.

 

Kurssin sisältö ja vaatimukset

Opiskelu

Kurssi koostuu 12 moduulista, joihin sisältyy luennot, liikkeiden analyysia ja harjoittelua sekä keskustelua.

Kurssin alussa CTTC kurssilaiset saavat viimeisimmän ”BASI Study Guide”- kirjan ja viisi ”Movement analysis Work Book”- kirjaa, jotka sisältävät Pilates mattotyöskentelyn, Reformerin, Auxiliaryn, Cadillacin ja Wunda Chairin. Tämä on uniikki kuuden kirjan sarja, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen BASI® Pilates järjestelmästä (yhteensä yli 500 sivua).

Itsenäinen opiskelu

Itsenäistä opiskelua edellytetään jokaisen moduulin jälkeen. Monet kursseja järjestävät studiot tarjoavat kurssin ohjaajan tai avustavan ohjaajan johdolla workshoppeja (tai epävirallisia opiskelutilaisuuksia) materiaalin kertaamiseen ja aiheesta keskusteluun.

Käytännön harjoittelu

Käytännön harjoittelu koostuu opiskelijan suorittamasta itsenäisestä harjoittelusta. Tämä voi sisältää ryhmä-, pienryhmä- tai yksilöharjoittelua, tai mattotunteja. Työskentelyn tulee sisältää harjoittelua kaikilla laitteilla ja mattoharjoituksia jotka kuuluvat BASI MTTC-kurssiin. Tarkista harjoittelumahdollisuudet BASI Pilateksen yhteistyöstudioista, sillä useat ohjaajat tarjoavat alennusta tunneistaan nykyisille BASI Pilates opiskelijoille. Lisäksi monet kursseja järjestävät studiot tarjoavat “vapaata studioaikaa”, jolloin opiskelijat voivat harjoitella itsenäisesti tai ryhmissä.

Opetuksen seuraaminen

Opiskelijan tulee seurata 100 tuntia opetusta kurssin järjestävällä tai BASI® Pilates Scandinavian hyväksymällä studiolla. Nämä ovat suositustuntimääriä ja niitä voidaan mukauttaa opiskelijan aikaisemman kokemuksen perusteella.

Opetusharjoittelu

Opiskelijan tulee suorittaa 200 tuntia opetusharjoittelua kursseja järjestävällä tai BASI® Pilatesksen hyväksymällä studiolla. (Nämä ovat suositustuntimääriä, ja niitä voidaan mukauttaa opiskelijan aikaisemman kokemuksen perusteella.)

 

VALMISTUMISVAATIMUKSET

BASI Pilatesksen sertifikaatti myönnetään, kun kaikki BASI vaatimukset ovat täyttyneet. Tämä edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin, kokeiden läpäisemistä, tutkimuspaperin palauttamista sekä vaadittujen tuntien suorittamista, joihin kuuluvat käytännön harjoittelu, opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen.

 

BASI® Comprehensive Teacher Training- kurssin hyödyt

BASI CTTC- koulutus on enemmän kuin pelkkä opinto-ohjelma. CTTC- kurssi luo vankan pohjan uralle pilateksen parissa ja sen suorittaneet ovat päteviä opettamaan edistyneellä tasolla olevia oppilaita kaikilla standardilaitteilla. Tämä kurssi on kokonaisvaltainen eikä sitä ole jaoteltu eri alueisiin laitteiden tai tasojen osalta kuten jotkut muut ohjelmat, vaan se keskittyy kokonaisuuteen. BASI Pilates uskoo että ohjaajan tulee olla perehtynyt kaikkeen.

BASI Pilates ei anna osittaista pätevyyttä tietyn osa-alueen suorittamisesta vaan CTTC-kurssin suorittaneet ovat päteviä opettamaan kaikentasoisia oppilaita ja kaikilla laitteilla.Tämä saattaa kuulostaa ankaralta, mutta sen avulla pidetään yllä koulutuksen korkeaa tasoa. BASIn kouluttaman ohjaajan pätevyydestä ei ole epäilystä.

 

KURSSIN HINTA

Meidän tavoitteenamme on tehdä BASI® koulutus mahdolliseksi kaikille halukkaille, joten useita erilaisia maksuvaihtoehtoja on saatavilla. Kurssin hintaan sisältyy opetus, luennot, opetuksen seuraaminen, kokeet ja oppikirjat.

 

Lisätietoja saat puhelimitse tai rekisteröitymällä internetissä:

+49-89-83 999 469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

+Opetuksen seuraamisen ja opetusharjoittelun toimintaperiaatteet saattavat vaihdella paikasta riippuen.

*Hinnat saattavat vaihdella maan valuuttakurssista ja paikallisesta taloustilanteesta riippuen.