BASI® Mat Work Teacher Training Course (MTTC)

MTTC-ohjaajakoulutus tarjoaa perusteellisen koulutuksen matolla harjoitteluun ja sen erilaisiin sovelluksiin. Matolla harjoittelu on pilaltesharjoittelun perusta ja se tarjoaa myös hyvän lähtökohdan Comprehensive Teacher Training Course- kurssille (CTTC)

Kurssi on edullinen ja helppo sisällyttää erilaisiin puitteisiin sekä hyvä väylä perehtyä pilateksen perusteisiin. Matolla harjoittelu on pilateksen perusta, joka näkyy erityisesti ajatuksessa flown periaatteesta. Opiskelijat oppivat laajan repertuaarin pilates-liikkeitä matolla ja pienten välineiden sisällyttämisen matto-ohjelmaan.?

Kurssin jälkeen sinulla on pätevyys:

- työskennellä pilateksen periaatteiden mukaan ja esitellä nämä opit oppilaille

- arvioida ryhtiä ja erilaisia ryhtityyppejä kuin myös havaita poikkeamia ja ongelmia ryhdissä

- ratkaista ongelmia ja tarjota vaihtoehtoisia liikkeitä riippuen asiakkaan fyysisestä kunnosta

- laatia kattavia ja turvallisia pilates mattotyöskentely-ohjelmia jotka ovat räätälöityjä yksilön tai ryhmän tarpeisiin

- muokata tuntia erilaisiin puitteisiin ja ympäristöihin

- käyttää pieniä välineitä matto-tunneilla optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi

- käyttää BASI® Block järjestelmää hallitaksesi mattotunteja onnistuneesti

- analysoida ja ymmärtää pilates-liikkeitä, jotka perustuvat anatomisiin ja biomekaanisiin periaatteisiin

- demonstroida klassisen pilateksen laajaa liikerepertuaaria sekä suurta valikoimaa BASIn alkuperäisiä liikkeitä

- muokata liikkeitä huomioiden yksilön tarpeet ja tavoitteet

- rakentaa vankka perusta jatko-opinnoille CTTC:ssä

Kurssin tiedot

BASI Pilateksen henkilökunta ohjaa MTTC-kursseja useissa studioissa ympäri maailmaa. Kurssit ovat käynnissä useilla paikkakunnilla ympäri vuoden. Kurssi rakentuu moduuleista, jotka sisältävät arviolta yhteensä noin 130 tuntia opiskelua, harjoittelua, opetuksen seuraamista ja opetusharjoittelua.

Opiskelija voi suorittaa minkä tahansa kuudesta moduulista missä tahansa BASI yhteistyöstudiossa ympäri maailmaa. Kaikki kurssit ovat BASI Pilateksen valvomia ja yhdenmukaisia BASI Pilates toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen kanssa paikasta riippumatta.

Kurssin sisältö ja vaatimukset

Opiskelu

Kurssi koostuu kuudesta moduulista, joihin sisältyy luentoja, liikkeiden analyysia ja harjoittelua sekä keskustelua.

-MTTC-kurssin opiskelijat saavat kurssin alussa viimeisimmän BASI® ”Study  Guide”- kirjan ja ”Movement Analysis Work Book”- kirjan, jotka kattavat pilateksen matolla harjoittelun ja välineiden käytön.

Itsenäinen opiskelu

Itsenäistä opiskelua edellytetään jokaisen moduulin jälkeen. Monet kursseja järjestävät studiot tarjoavat workshoppeja kurssiohjaajan tai avustavan ohjaajan johdolla (tai epävirallisia opiskelutilaisuuksia) oppimateriaalin kertaamiseen ja aiheesta keskusteluun.?

Käytännön harjoittelu

Matto-tunnit ovat olennainen osa opiskelua ja useimmat kursseja järjestävät studiot tarjoavat näitä opiskelijahinnoin. Lisäksi monet yhteistyöstudiot tarjoavat “vapaata studioaikaa”, jolloin opiskelijat saavat harjoitella itsenäisesti tai ryhmissä.

Opetuksen seuraaminen

Opiskelijan tulee seurata 15 pilatestuntia kursseja järjestävällä tai BASI® Pilates Scandinavian hyväksymällä studiolla. (Nämä ovat suositustuntimääriä, joita voidaan mukauttaa aikaisemman kokemuksen perusteella.)

Opetusharjoittelu

Opiskelijan tulee suorittaa 30 tuntia opetusharjoittelua kursseja järjestävällä tai BASI® Pilates Scandinavian hyväksymällä studiolla. (Nämä ovat suositustuntimääriä, joita voidaan mukauttaa aikaisemman kokemuksen perusteella.)?

Valmistumisvaatimukset

BASI Pilates sertifikaatti myönnetään, kun kaikki BASI Pilateksen vaatimukset ovat täyttyneet. Tämä edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin, kokeiden läpäisemistä sekä vaadittujen tuntien suorittamista, joihin kuuluvat käytännön harjoittelu, opetusharjoittelu ja opetuksen seuraaminen.

Kurssin hinta

Meidän tavoitteenamme on tehdä BASI® Pilates -koulutus mahdolliseksi kaikille, joten useita erilaisia maksuvaihtoehtoja on saatavilla. Kurssin hintaan sisältyy opetus, luennot, opetuksen seuraaminen, kokeet ja oppikirjat.

Lisätietoja saat puhelimitse tai rekisteröitymällä internetissä

 +49-89-83999469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

+Opetuksen seuraamisen ja opetusharjoittelun toimintaperiaatteet saattavat vaihdella paikasta riippuen

*Hinnat saattavat vaihdella maan valuuttakurssista ja paikallisesta taloustilanteesta riippuen

 

Ammattitaitoiseksi opettajaksi kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja BASI kannustaa jokaista työskentelemään omaan tahtiinsa. Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen kehittyy erinomaiseksi pilatesohjaajaksi riippumatta siitä kuinka kauan oppiminen kestää. Opiskelijat voivat kerrata minkä tahansa koeprosessin osa-alueen saavuttaakseen BASI ®Pilateksen vaatiman tason.